Artykuły naukowe

Rok akademicki 2013/2014

Artykuły Naukowe w publikacji pokonferencyjnej podczas III Studenckich Dni Jakości, Gdynia 2014, ISBN 978-83-7421-208-3

 • Żaneta Wiącek, Natalia Kłopotek- „ Substancję dodatkowe stosowane przez producentów w przetworach owocowych- świadomość konsumentów”
 • Joanna Dąbrowska, Paulina Szczygieł- „Ocena barwy naparów kawy z wykorzystaniem metody sensorycznej i instrumentalnej”
 • Aleksandra Lechan, Jakub Grabski- „ Ocena zawartości szczawianów w Herbatach czarnych i czerwonych”
11 12

Publikacje Naukowe wydane podczas II Ogólnopolskiego Spotkania Młodych Technologów Żywności, Warszawa SGGW

 • Paulina Płoska, Michał Ostrowski- „ Porównanie zawartości witaminy C i barwy w sokach wieloowocowych i wielowarzywnych dostępnych na rynku trójmiejskim”
 • Żaneta Wiącek, Natalia Kłopotek” Wpływ barwy na ocenę atrakcyjności sensorycznej naparu mieszanki herbaty czarnej z dodatkiem mięty
 • Paulina Szczygieł- „ Porównanie barwy naparów Rooibos oznaczonych metodą oceny sensorycznej i instrumentalnej”

Artykuły Naukowe wydane w publikacji pokonferencyjnej podczas XLIII Międzynarodowych seminariów Kół Naukowych, Olsztyn 201424

 • Żaneta Wiącek, Natalia Kłopotek- „Herbata czarna z dodatkiem mięty jako atrakcyjny produkt innowacyjny”( Black tea with mint as an attractive innovative product)
 • Joanna Dąbrowska, Paulina Szczygieł- „ Ocena barwy suszu i naparu uzyskanych herbatek rooibos” (Evaluation of color dried and infusion obtained teas rooibos)

 

 

 

Publikacje Naukowe wydane podczas  X Międzynarodowym Forum Studenckich Kół Naukowych Towaroznawstwa, Poznań, ISBN 978-83-938018-2-4

25

 • Anna Heyka, Marta Kozłowska- „Wpływ sposobu chowu na wybrane parametry jakościowe jej kurzych”
 • Joanna Dąbrowska, Paulina Szczygieł- „ Wpływ stopnia upalenia kawy na jej jakość sensoryczną”
 • Żaneta Wiącek, Natalia Kłopotek- „Wykształcenie, a wiedza konsumentów na temat substancji dodatkowych stosowanych w przetworach owocowych”
 • Katarzyna Kłopotek- „ Wpływ warunków przechowywania na jej jakość sensoryczną
 • Katarzyna Kłopotek- „Wpływ stopnia rozdrobnienia kawy palonej na przebieg izoterm adsorpcji”