NKT Cargo – co robimy, jak działamy

Naukowe Koło Towaroznawstwa CARGO jest jednym z aktywnie działających Kół na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Działalność Koła nie ogranicza się jedynie do rozwijania zainteresowań jego członków. NKT Cargo stworzyło i organizuje od lat konferencję naukową Studenckie Dni Jakości, która umożliwia wymianę myśli studentom z całej Polski. Poprzez samodzielne organizowanie konferencji SJD, członkowie koła mają możliwość dokładniejszego dowiedzenia się na czym polega organizacja i zarządzanie konferencją naukową.

Koło Cargo rokrocznie wspiera również Bałtycki Festiwal Nauki. Członkowie reprezentują Uniwersytet Morski poza murami Uczelni, uczestnicząc w konferencjach w całym kraju m.in. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie czy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Prace studentów Koła są doceniane od wielu lat przez jury wymienionych konferencji, dzięki czemu członkowie niejednokrotnie wracają na Macierzystą Uczelnię ze statuetkami i dyplomami. W ramach działalności KNT szerzona jest również nauka, jaką jest towaroznawstwo, wśród młodszych kolegów i koleżanek ze szkół podstawowych i techników. Studenci zaangażowani w te działania pokazują, że zajęcia w laboratorium nie muszą być nudne, a miareczkowanie to nie magia, lecz użyteczna i ciekawa metoda analityczna.

2

3