Galeria Sław 2015-2018

Ogólnopolska działalność Naukowego Koła Towaroznawstwa Cargo na przełomie lat 2015 – 2018

  • 22-24 kwietnia 2015 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

XII Sesja Naukowa „Wyzwania Zarządzania Jakością”.

Nasi reprezentanci:

Joanna Dąbrowska, Michał Majek – ” Norma ISO 26000 w Zarządzaniu Uczelnią Wyższą”

Natalia Chomaniuk – „Wykorzystania kosztów jakości w doskonaleniu efektywności Systemu Zarządzania Jakością”.

Dodatkowo członkowie Naszego Koła mieli możliwość uczestniczyć w szkoleniu MASSAWA organizowanym przez firmę OCTIGO.

  • 27-28 kwietnia 2015 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych pt. „Koła naukowe szkołą twórczego działania”.

I miejsce:  Mariusz Jakubowski – „Wpływ czasu fermentacji na wybrane cechy jakości sensorycznej naparów z użyciem Medusomyces gisevii”.

  • 25-26 kwietnia 2016 Uniwersytet Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 XLV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych

II miejsce:  Anna Flis, Paulina Karczmarczyk

III miejsce: Mariusz Jakubowski

  • 24-25 kwietnia 2017 Uniwersytet Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 XLV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych\

Reprezentanci koła: Maciej Świtalski, Michał Świtalski, Wiktoria Grandzicka, Alicja Bulczak, Anna Flis, Paulina Kaczmarczyk.

  • 2 czerwca 2017 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

XIII Forum Studenckich Kół Naukowych Towaroznawstwa

II miejsce: Alicja Bulczak -„Analiza sensoryczna syropu z kwiatu czarnego bzu”

Pozostali reprezentanci naszego koła:

Adrianna Czaja oraz Szymon Bebłowski – „Jakość wybranych liofilizowanych zup turystycznych”,

Oliwia Olender oraz Dawid Wciseł – „Wpływ czasu przechowywania na wybrane wyróżniki jakościowe mleka pasteryzowanego”.

  • 8 czerwca 2018 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 XIII Dniach Młodych Towaroznawców

W kategorii Towaroznawstwo spożywczego całe podium było zajęte przez członków koła CARGO, łącznie zdobyliśmy aż 7 wyróżnień!

Kategoria Towaroznawstwo spożywcze:

I miejsce: Maciej Świtalski

II miejsce: Aleksandra Zapadka

III miejsce: Alicja Bulczak

Kategoria Towaroznawstwo przemysłowe:

I miejsce: Marcelina Wilczak

Nagroda Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego oddział w Poznaniu za wartość poznawczą i aplikacyjną:

– Marcelina Wilczak

– Michał Świtalski

Wyróżnienie Komitetu Naukowego za wartość merytoryczną artykułu:

-Oliwia Antosik i Jan Pawlaczek.

 

 

gs1