Wyróżnienie członka NKT Cargo XLV Sesja Naukowa KNOIZZ PAN

Podczas trwania jubileuszowej XLV Sesji Naukowej Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN ” Żywność w strategii Zielonego Ładu” wyróżniono doktoranta UMG – mgr inż. Macieja Świtalskiego, członka NKT Cargo.

W odpowiedzi na tematykę konferencji, która obejmowała kierunki rozwoju gospodarki do 2030 roku członek NKT Cargo zaprezentował komunikat naukowy pt.: „Ocena wybranych właściwości fizykochemicznych i sorpcyjnych w handlowych odżywkach białkowych”.

Prezentacja doktoranta spotkała się z uznaniem komisji, gwarantując uczestnikowi konferencji bezpłatną publikację w czasopiśmie Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria.

Doktorantowi oraz zespołowi, który przygotował publikację: dr hab. inż Millenie Ruszkowskiej oraz mgr inż Magdalenie Kamińskiej serdecznie gratulujemy.