Aktywność koła

Rok 2013/2014

Promocja kierunków matematycznych, technicznych i przyrodniczych w AMG

Promocja-kierunkow-technicznych-w-AMG-obrazek_duzy_4027356

 

Przedsięwzięcie organizowane było w ramach projektu „Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych, technicznych”

Naukowe Koło Towaroznawstwa Cargo przedstawiło tematykę: „Co wspólnego ma barwa i instrument ?”
1

Udział w Konferencji „ Wyzwania Zarządzania Jakością i bezpieczeństwem żywności” organizowanej przez LUQAM

W konferencji brały udział Ania Heyka oraz Marta Kozłowska

Organizacja konferencji naukowej III Studenckie Dni Jakości

W dniach 27-28 lutego2014r. na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa odbyła się III sdjKonferencja Studenckie Dni Jak, zorganizowana przez członków Naukowego Koła Towaroznawstwa Cargo

W konferencji uczestniczyli doktoranci i studenci z Poznania, Krakowa, Warszawy, Olsztyna, Szczecina, Bydgoszczy oraz Lublina.

Uczestnicy konferencji miło spędzili dwa intensywnie zaplanowane dni, w ciągu których zgłębiali swoją wiedzę na temat:

Wpływ innowacji na rozwój Towaroznawstwa w XXI wieku

2
W trakcie konferencji przedstawiono prezentacje ustne naszych członów koła pt.

 • „Ocena barwy naparów kawy z wykorzystaniem metody sensorycznej i instrumentalnej” -Joanna Dąbrowska, Paulina szczygieł
 • „Substancje dodatkowe stosowane przez produ-centów w przetworach owocowych – świadomośd konsumentów”- Żaneta Wiącek, Natalia Kłopotek
 • „ Ocena zawartości szczawianów w herbatach czarnych i czerwonych” -Aleksandra Lecham, Jakub Grabski

Udział w Konferencji „ Wyzwania Zarządzania Lean Six Sigma w praktyce polskich przedsiębiorstw” organizowanej przez LUQAM

Naukowe Koło Towaroznawstwa reprezentowały godnie : Paulina Szczygieł oraz Natalia Kłopotek

5 4 3

Zajęcia I miejsca w konkursie na najlepsze stoisko koło naukowego podczas Dnia Otwartego Akademii Morskiej, Gdynia 4.04.2014

Udział w II Ogólnopolskiem spotkaniu młodych technologów żywności organizowanym przez SGGW w Warszawie w dniu 26.04.2014.

W trakcie konferencji przedstawiono prezentacje ustne naszych członów koła pt

 • Natalia Kłopotek oraz Żaneta Wiącek- „Wpływ barwy na ocenę atrakcyjności sensorycznej naparu mieszanki herbaty czarnej z dodatkiem mięty
 • Paulina Płoska oraz Michał Ostrowski- „ Porównanie zawartości witaminy C i barwy w sokach wieloowocowych i wielowarzywnych dostępnych na rynku trójmiejskim”
 • Paulina Szczygieł-  „ Porównanie barwy naparów Rooibos oznaczonych metodą oceny sensorycznej i instrumentalnej” prezentacja otrzymała wyróżnienie podczas II Ogólnopolskiego spotkania młodych technologów żywności 
 • 6 7

  Uczestnictwo w szkoleniu społecznej odpowiedzialności biznesu w ramach cyklu spotkań dyskusyjno-warsztatowych „Z prądem CSR-U” organiozowanych  przez Ligę Odpowiedzialnego Biznesu w dniach od 05.03-26.04.2014

   

  Z-prądem-CSR-u_plakatUdział w szkoleniach brały udzial Joanna Dąbrowska oraz Paulina Szczygieł

   

   

   

   

  W ramach spotkań zostały przedstawione następujące warsztaty:

  1. 05.03.2014- warsztat z Pioterm Sobolewskiem z Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  2. 12.03.2014- warsztat z Panią Elizą Twardowską  Fundacji Global Language
  3. 19.03.2014- spotkanie z Panią Haliną Lewkowską z Fundacji Energa
  4. 19.03.2014- warsztat z Panią Dominką Zielińską z firmy DNV GL
  5. 26.03.2014- warsztat z Panią Magdaleną Rzeszotalską z firmy Polpharma S.A
  6. 26.03.2014- spotkanie z Łukaszem Kalicińskiem z Not Just Sho

8

Udział w X Międzynarodowym Forum Studenckich Kół Naukowych Towaroznastwa w Poznaniu w dniu 15.04.2014

W trakcie konferencji przedstawiono prezentacje ustne naszych członów koła pt.:

 • Anna Heyka, Marta Kozłowska- „Wpływ sposobu chowu na wybrane parametry jakościowe jej kurzych”- prezentacja otrzymała wyróżnienie – III miejsce
 • Joanna Dąbrowska, Paulina Szczygieł- „ Wpływ stopnia upalenia kawy na jej jakość sensoryczną”
 • Żaneta Wiącek, Natalia Kłopotek- „Wykształcenie, a wiedza konsumentów na temat substancji dodatkowych stosowanych w przetworach owocowych”
910

Udział i organizowanie XII Bałtyckiego Festiwalu Nauk

Naukowe Koło Towaroznastwo Cargo zorganizowało nasępujące imprezy:

 • Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”20
 • „Chipsy pełne soli, kogo brzuch rozboli”
 • „Bez barwy świat jest marny, czyli postrzeganie kolorów”
 • „Szlakiem Marco Polo- przyprawy świata”
 • „Pudełko pełne niespodzianek”

W laboratorium mogliśmy gościć uczniów z Gdyni, Gdańska, Pomieczyna oraz Gniewu.

 

W laboratorium mogliśmy gościć uczniów z Gdyni, Gdańska, Pomieczyna oraz Gniewu.

21

 

22 23

Uczestnictwo w Polish- Join Seminar „Managment Cultural Diversity in Europe” Gdynia- Bremerhaven,

Udział w seminarium wzięli udział: Natalia Kłopotek, Marta Kozłowska, Ania Heyka, Paulina Szczygieł, Michał Ostrowski

2

Rok 2012/2013

 • Organizacja konferencji naukowej II Studenckie Dni Jakości

W dniach 28 lutego – 1 marca 2013r. II Konferencja Studenckie Dni Jakości.

W konferencji uczestniczyli doktoranci i studenci z Poznania, Krakowa, Olsztyna, Szczecina, Bydgoszczy oraz Lublina

 

Temat konferencji brzmiał: Współczesne koncepcje w Towaroznawstwie.

 

W ramach tematu przewodniego dyskutowano o kwestiach związanych m.in. z: możliwościami rozwoju współczesnego towaroznawstwa, towaroznawczymi aspektami zarządzania produktem i marką, bezpieczeństwem i kształtowaniem jakości żywności, ekologicznymi trendami oraz innowacjami w towaroznawstwie, a także społecznymi i ekonomicznymi aspektami zarządzania w organizacjach.

III miejsce zajęła praca członków Naukowego Koła Towaroznawstwa Cargo  pt. Mieszanka herbaty czarnej z dodatkiem mięty jako produkt innowacyjny, autorstwa Agnieszki Specht
i Natalii Pluto-Prądzińskiej,
serdecznie Gratulujemy!

Udział Członków Koła w Studenckich Konferencjach Międzynarodowych:

IX Międzynarodowe Forum Studenckich Kół Naukowych Towaroznawstwa – DNI MŁODYCH TOWAROZNAWCÓW, zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, w dniach 14-15 maj 2013r.

W trakcie wyjazdu przedstawiono prezentacje ustne pt.:

 • Atrakcyjność sensoryczna naparu mieszanki herbaty czarnej z miętą – Natalia Pluto-Prądzińska, Żaneta Więcek. Praca naszych członków koła została wyróżniona podczas konferencji. Gratulujemy!
 • Wpływ stopnia upalenia na właściwości fizykochemiczne kawy – Joanna Dąbrowska, Natalia Chomaniuk.
 • Poziom antocyjanów a barwa musztardy – Paulina Podgórniak.

 

Dodatkowo wynikiem konferencji były publikacje zamieszczone w czasopiśmie pokonferencyjnym:

 • Dąbrowska J., Chomaniuk N., Wpływ stopnia upalenia na właściwości fizykochemiczne kawy, Młodzi Towaroznawcy w praktyce 2013, Wydział Towaroznawstwa Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2013, 139-143.
 • Pluto – Prądzińska N., Więcek Ż., Atrakcyjność sensoryczna naparu mieszanki herbaty czarnej z miętą, Młodzi Towaroznawcy w praktyce 2013, Wydział Towaroznawstwa Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2013, 67-70.

 

XLII Międzynarodowe  Seminarium Kół Naukowych z cyklu „Koła naukowe szkołą twórczego działania”,  zorganizowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie, w dniach 21-22 maj 2013 roku.

W trakcie wyjazdu przedstawiono prezentacje ustne pt.:

Przedstawiono referat pt.: Wybrane cechy jakościowe biszkoptów a preferencje konsumentów – Paulina Szczygieł, Sandra Szysz, Monika Wilczewska

Dodatkowo wynikiem konferencji była publikacja zamieszczone w czasopiśmie pokonferencyjnym:

Szczygieł P., Szysz S., Wilczewska M., 2013, Wybrane cechy jakościowe biszkoptów a preferencje konsumentów, XLII Międzynarodowe Seminarium Kól Naukowych. Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania, 21-22.05.2013r., Olsztyn.

Udział Członków Koła w Studenckich Konferencjach Krajowych

 • IV Konferencja Qualitas – jakość, środowisko, produktywność w teorii i praktyce, organizowana przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, w dniu 18.04.2013r. – spotkanie z praktykami

W trakcie wyjazdu przedstawiono prezentację ustną pt.:

Chomaniuk N., Dąbrowska J., Wykorzystanie kosztów jakości w doskonaleniu efektywności Systemów Zarządzania Jakością.

Udział Członków Koła w Bałtyckim Festiwalu Nauki

Członkowie Naukowego Koła Towaroznawstwa  przygotowali oraz przeprowadzili imprezy w ramach organizacji XI Bałtyckiego Festiwalu Nauki, w dniach 22-26.05.2013r.

Koordynacji podlegały imprezy pt.:

 • „Czekoladowy świat”,
 • „Szlakiem Marco-Polo- przyprawy świata”,
 • „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”,
 • „Chipsy pełne soli-kogo brzuch boli”.